Stenskravlare


“Ut ur skuggor kryper, kravlar…”

Vår sommarutställning Stenskravlare är inspirerad av en illustrerad dikt vid samma namn som skapades i samarbete mellan poeten Mats Söderlund och illustratören Kathrina Skarðsá. Dikten och illustrationerna blev publicerade tidigare i år (2021) i antologin På tværs af Norden – Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur. Antologin producerades av Nordens hus i Reykjavík i samband med det treåriga projektet LØFTET som är finansierat av Nordisk Ministerråd. Denna utgåva är den andra antologin i en rad av tre som ska produceras och alla blir de ett resultat av nordiskt samarbete mellan olika forskare, utgivare, författare och illustratörer som får möjligheten att jobba tillsammans på projektets årliga sommarseminarier.

Dikten Stenskravlare skulle kunna tolkas som stenarnas berättelse av deras tid på jorden och Skarðsás illustrationer lägger till ett ytterligare lager till berättelsen som avslutas på ett levande grönt och hoppfullt sätt. På utställningen visas den illustrerade dikten i sin originella form och den samspelar på ett roligt sätt med en mystisk inspelning av Söderlunds läsning av sin egna dikt. En grotta har också byggts där unga besökare kan ha en mysig stund eller prova vår nya klättervägg. Den populära magnetiska väggen från vår tidigare utställning finns också kvar med ett nytt utseende.

Välkommen till barnbiblioteket där vi hoppas på att du och ditt barn får en riktig sagoupplevelse!