NORTHERN BUMBLING


11-18

Islandsmöte, Nordens Hus drivhus, 26. juni 2017

Genom att använda det offentliga växthuset och den omgivande våtmarken vid Nordens hus som en modell för ett utrymme delat av många arter kommer deltagarna i nätverket Northern Bumbling att presentera pågående efterforskningar och arbeten.

Thomas Pausz (Island) fortsätter med sitt arbete om “Animal Architecture” och kommer att presentera arbeten som överkorsar Alvar Aaltos modernism.

Erik Sjödin (Sverige) fördjupar sig just nu i biodling på Island och kommer att presentera material från resor på Island under sommaren.

Marius Presterud (Norge) kommer att presentera arbeten från sin serie “Natur som historia” där han använder de träsk som omger Oslo som språngbräda för spekulativa interventioner.

Northern Bumbling är ett nordiskt konst-, design- och forskningsnätverk. Nätverket fokuserar på människors prekära förhållanden till andra arter, framförallt i den nordiska regionen. Genom deltagarnas samlade konst-, design- och forskningspraktiker önskar nätverket belysa nuvarande förhållanden och utforska nya vägar för arter att leva tillsammans i kalla klimat, för att hitta framtider som skiljer sig från den fumlande samtiden.

Nätverket Northern Bumbling, och deltagarnas individuella arbeten i projektet har stöd från Nordiska kulturfonden, Nordisk kulturkontakt och Svensk-Isländska Samarbetsfonden.

info:  northernbumbling.net