Arktik politikk i EU


12:00

Tirsdag 7. juni fra 12:00 – 13:00 i Nordens Hus
Åpent seminar arrangert av Center for Arctic Policy Studies ved Universitetet i Island og delegasjoner fra EU i Island

Selv om de arktiske statene har ansvar for hva som skjer innenfor sitt eget myndighetsområde står de overfor en rekke utfordringer som påvirker de trosse grenser, for eksempel telekommunikasjon, klimaendringer, endringer i naturen og det marine miljøet og virkningen av økt skipsfart og turisme i regionen. Av denne grunn, er ofte mer effektivt å håndtere de utfordringer gjennom regionalt og internasjonalt samarbeid.
Den 27. april var den siste politisk dokument av EU kommisjonen i arktiske sektoren offentliggjort. Den handler om hovedprioriteringene i Unionen i de kommende årene om klima og miljø, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid.

 

Høyttalere:

Terkel Petersen, analytiker diplomatisk EU Arktis

Tómas Orri Ragnarsson, ambassaderåd og en ekspert på arktiske affær i Utenriksdepartementet

Moderator: Page Wilson, assisterende professor i statsvitenskap ved Universitetet på Island

 

Møtet vil foregå på engelsk og er åpent for alle

 

For ytterligere informasjon: www.caps.hi.is / www.esb.is

Center for Arctic Policy Studies på Facebook: http://www.facebook.com/Centre.for.Arctic.Policy.Studies

EU delegasjon i Island på Facebook: https://www.facebook.com/Evropusambandid