Nordens dag 2024


16:30 - 18:00
Auditorium
Gratis adgang

Navigere Nordens fremtid: styrke samarbeid for fred og sikkerhet

I anledning Nordens dag, som markerer signeringen av Helsingfors-traktaten i 1962, inviterer vi deg til en paneldebatt om fremtiden til det nordiske samarbeid i et geopolitisk landskap i stadig utvikling.

I en verden preget av kriser, konflikter, økt polarisering og stigmatisering av minioriteter, befinner de nordiske landene seg i en brytningstid. I takt med nye utfordringer og muligheter har Nordisk råd tatt initiativ til en revisjon av Helsingforsavtalen, ofte omtalt som den nordiske grunnloven. Det vurderes blant annet om det nordiske samarbeidet også skal omfatte sikkerhet og beredskap.

Bli med når vi undersøker konsekvensene av en bredere revurdering av det nordiske samarbeidet. Seminaret vil ta opp aktuelle og viktige spørsmål i forbindelse med Nordens fremtid: Hvordan kan de nordiske landene sammen sikre fred, menneskerettigheter og sikkerhet? Hvilken rolle spiller økt samarbeid for å sikre stabilitet i turbulente tider?

Arrangementet foregår på engelsk og vil bli strømmet direkte. Lette forfriskninger vil bli servert etter at programmet avsluttes kl. 18.00.

Arrangementet streames direkte her.

Foredragsholdere:
Veslemøy Hedvig Østrem, Sjefredaktør, Altinget Norge
Hanna Katrín Friðriksson, Medlem av Nordisk råd og det islandske parlamentet

Panelet:
Baldur Þórhallsson, Professor i statsvitenskap
Veslemøy Hedvig Østrem, Sjefredaktør, Altinget Norway
Orri Páll Jóhannsson, Medlem av Nordisk råd og det islandske parlamentet
Pär Ahlberger, Sveriges ambassadør på Island
Hrannar Björn Arnarsson, President for Foreningen Norden på Island

Moderator:
Pia Hansson, Direktør ved institutt for internasjonale relasjoner ved Universitetet på Island

Arrangert av: Nordisk samarbeid og Foreningen Norden på Island

Tilgjengeligheten i Elissa (auditorium) er god. Toalettene er kjønnsnøytrale og er i samme etasje.