Innsiden ut: Samling av periferiene


15:00 - 18:00
Auditorium
Gratis adgang

Det islandske kunstmuseet for folk- og utenforstående (The Icelandic Folk and Outsider Art Museum, Safnasafnið) og det levende kunstmuseet (the Living Art Museum, Nýlistasafnið) har gått sammen med Nordens hus for å ta initiativ til en konferanse fokusert på en samling av «outsider art» (utenforstående kunst). Konferansen vil gå i dybden på museenes miljø gjennom spesifikke mål og samlingsverdier, deres rolle i kunstens økosystem, samt hvor de er på vei.

Foredragsholdere:

Margrét M. Norðdahl, grunnlegger av Listvinnzlan, styremedlem i Kunst uten grenser (Art Without Borders) og tidligere styremedlem ved det islandske kunstmuseet for folk- og utenforstående (Safnasafnið)

Sigríður Regína Sigurþórsdóttir, samlingsforvalter ved det Moderna kunstmuseet (Nýlistasafnið)

Elísabet Gunnarsdóttir, styreformann i det islandske kunstsenteret og direktør for ASÍ kunstmuseum

Oddný Eir Ævarsdóttir, filosof, forfatter og kringkaster.

~ Forfriskninger ~

Panelet:

Auður Jörundsdóttir, direktør hos det islandske kunstsenteret

Helga Lára Þorsteinsdóttir, sjef for RÚVs arkiv, og medlem av museumsrådet på Island

Sigurjón Baldur Hafsteinsson, professor i museologi, Universitetet på Island

Ingibjörg Jóhannsdóttir, direktør ved det islandske nasjonalgalleriet.

Moderatorene vil være Sunna Ástþórsdóttir, direktør ved det Moderna kunstmuseet (Nýlistasafnið), og Unnar Örn Jónsson, artist og styremedlem ved det islandske kunstmuseet for folk- og utenforstående (Safnasafnið).

Konferansen/panelet vil foregå på islandsk, men tolket og oversatt til engelsk i sanntid.

Tilgjengeligheten i Elissa (auditorium) er god. Toalettene er kjønnsnøytrale og er i samme etasje (rullestolvennlig).

 

Det islandske kunstmuseet for folk- og utenforstående (Safnasafnið) og det levende kunstmuseet (Nýlistasafnið) har begge rykte på seg for å være originale og kreative institusjoner som søker etter nyheter og nisjer innen kunst. De ser i alle retninger for å finne og bevare verker og medier som passer inn i deres samlings- og utstillingsstrategier.

Konferansen er ment som en uavhengig fortsettelse av en tidligere konferanse som ble holdt av det islandske kunstmuseet for folk- og utenforstående (Safnasafnið) ved Nasjonalmuseet i 2018 med tittelen «Fra periferi til sentrum». Sentralt i foredragene var utviklingen og statusen til folke- og outsiderkunsten. Etter diskusjonen ble det klart at det var behov for å fremme en diskurs knyttet til kunstnerisk skapelse i marginaliserte grupper og kunstnere som faller utenfor «stor kunsthistorie». Det var også et behov for å finne ut om, og på hvilken måte, samlingspolitikken til museene på Island opprettholder idealer om deltakelse, mangfold, likhet og lik autonomi blant kunstnere. Konferansen har som mål å ta opp disse trådene og fokusere på innsamlingspolitikk knyttet til moderne perifere verk.

Hvis det var sant i 2018 at kunstens periferi var en relativt veldefinert enhet, som nærmet seg sentrum til en viss grad, så kan vi si at i dag har disse ideene blitt mer nyanserte. Det er vanskeligere å se hvor kunstens sentrum smelter sammen med periferien, eller om disse konseptene til og med fortsatt er anvendelige. I dag er det et sterkt krav om at metodene for innsamling og organisering tar bedre hensyn til ulike gruppers behov. Konferansen tar sikte på å skape en dialog som ser på samtidens kompleksitet, med særlig fokus på mulighetene og utfordringene små museer står overfor når det gjelder spesifikk politikk for kunstinnsamling og miljøet som skapes rundt dem.