Folkets Møte: New Nordic Bauhaus


13:00
Gratis adgang

New Nordic Bauhaus – Hvordan skal vi leve og bygge i en karbonnøytral verden?

Hvordan ønsker vi å leve og bygge i fremtiden, når vi ikke belaster jordens balanse og ressurser? Hva er «det gode nordiske liv» i fremtidens CO2-nøytrale samfunn? Med støtte fra initiativet New Nordic Bauhaus har vi fokus på fremtidens livsstil, og sammen med publikum skal vi formulere hvordan vi kan utvikle et felles fokus på fremtidens klimanøytrale samfunn og hverdagsliv der vi fortsetter å trives og ha det bra – helst med tilnærminger som kunst og kultur.

Fremtidens samfunn må være klimanøytralt, og vi må redusere vårt CO2-utslipp radikalt. Men hvordan skal vi bygge og leve, og hvordan beveger vi oss fremover når vi i bunn og grunn vet hva problemet er, vi har lovverk, et rammeverk og økonomien, men allikevel skjer den nødvendige endringen altfor sakte. Hva kan vi gjøre i Norden, hvordan ser New Nordic Bauhaus ut, og hva drømmer vi om i 2050?

Arrangementet vil være engelsk og er en del av programmet til Folkets Møte.
Moderator: Nikolaj Sveistrup, Founder and Director, URBAN AGENDA, Denmark
Keynote listener: Mads Wolff, Director, Sustainability 2030, Denmark