Färöiska och Grönländska perspektiv på Västnordiskt samarbete


17.00
Auditorium

Den 23. september firas den Västnordens dag i Nordens Hus med ett spännande seminarium, som kommer att fokusera på västnordisk framtid sett från grönländska och färöiska perspektiv.

Intresset för det arktiska och västnordiska samarbetet – inte minst på Island – har ökat under de senaste decennierna. Med detta seminarium får vi äran att lyssna på Tove Søvndahl Gant, representationschef för Grönland på Island och Halla Nolsøe Poulsen, representationschef för Färöarna på Island, som berättar om deras syn på västnordiskt samarbete; dess framtid och deras önskemål. Sigurður Ólafsson, generalsekreterare för Västnordiska rådet, kommer att belysa regionens politiska landskap under denna händelse; Vilka är de nuvarande möjligheterna och utmaningarna i västnordiskt samarbete? Vad är unikt med västnordiskt samarbete? De historiska relationerna mellan de tre staterna, Grönland, Island och Färöarna, kommer att skildras av Sumarlidi Ísleifsson, biträdande professor vid Humanistiska fakulteten HÍ. Seminariet avslutas med en kortfilm om gymnasieelevers liv med ett särskilt västnordiskt studieprogram där de delar med sig av sina erfarenheter av att bo i alla tre länderna i regionen.

Efter seminariet kommer det att finnas en mottagning med förfriskningar innan visningen av den färöiska filmen Skál (2021) i auditoriet.

Talare:
Ann-Sofie Nielsen Gremaud, Biträdande professor, Fakulteten för språk och kultur HÍ
Sumarliði Ísleifsson, Biträdande professor, Humanistiska fakulteten HÍ
Halla Nolsøe Poulsen, Färöarnas representant på Island
Tove Søvndahl Gant, Grönlands representant på Island
Sigurður Ólafsson, Generalsekreterare, Västnordiska rådet

 

Läs hela vårt program här

Läs mera om filmen här

Delta i evenemanget på Facebook här