Demokratifestivalen: Folkets möte 2022


Auditorium, Atrium, Drivhus, Promenade & Pavilion
Gratis adgang

Syftet med Folkets möte är att skapa en högkvalitativ plattform som bjuder in till dialog mellan allmänhet, politiker och frivilligorganisationer, där demokrati och ett öppet åsiktsutbyte är ledande principer.

Målet med mötet är att skapa mer förtroende och förståelse mellan samhällets olika medlemmar utan att fastna i politikens och medians rutinmässiga debatter.

Folkets möte är en oberoende festival och inte kopplad till några intressegrupper på Island eller någon annanstans.

Demokratifestivalen Folkets möte hölls för första gången vid Nordens hus juni 2015, efter exempel från andra nordiska länder som har hållit liknande möten; i Borgundarholm (Danmark), i Arendal (Norge) och i Almedalen (Sverige). Besökarna på dessa möten i grannländerna uppgår vanligtvis till tiotusentals och det finns ett väldigt stort deltagande av icke-statliga organisationer, institutioner, politiker och mediemänniskor, företag såväl som vanliga medborgare.

Folkets möte 2022 kommer att äga rum vid Nordens hus och på Gróska i Reykjavík.

Programmet vid Nordens hus

16 september
9.30 – 12.30
From jord och hav till matbordet: En praktisk inblick i hållbar närproducerad mat

Nordic Sustainability Communicators tillsammans med Norens hus på Island bjuder in dig till en masterclass om lokal och hållbar mat. Tillsammans med experter och kockar ska vi lära oss om den ätbara maten på våra ängar och stränder, och lära oss att laga mättande och goda måltider som samtidigt är klimatvänliga.

Vi ska gå ut i naturen, plocka ihop maten själva och sedan laga och äta tillsammans. Under evenemanget kommer du också att lära dig om Good Life Goals; åtgärder som vi alla kan göra i vår vardag för att nå FN:s mål för hållbar utveckling.

Målgrupp:
Unga i åldern 15-17 år

Värdarna:
Evenemanget skapas och arrangeras av Nordic Sustainability Communicators, en nordisk grupp som vill skapa medvetenhet om de goda livsmålen och hållbar livsstil i Norden.

Programmet:
09:30 – Vi träffas i Nordens hus
09:45 – Introduktion till Good Life Goals och värdarna
10:00 – Sökande efter mat/skörd med Silla, kock från Nordens hus (fokus på frön, rötter och bär)
10:45 – Introduktion till sjögräs och provsmakning
11:15 – Matlagning
12:00 – Lunch
12:30 – Hejdå och tack

16 september
13.00 – 13.40
Frön för framtiden: Hur och vad odlar vi i ett föränderligt klimat?

Det här seminariet kommer att hållas på engelska och är en del av programmet för Folkets möte. Seminariet kommer även att livestreamas här: https://vimeo.com/event/2420266

Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har visat sårbarheten hos nordiska livsmedelssystem. Dessutom innebär den hotande klimatkrisen stora utmaningar för livsmedelsförsörjningen.

En nyckelaspekt i övergången till mer hållbara och motståndskraftiga livsmedelssystem är att öka den inhemska konsumtionen och produktionen av grönsaker och spannmål. Klimatkrisen medför dock både hot och nya möjligheter för jordbruket.

Hur anpassar vi odlingen till ett allt varmare klimat, och finns det möjligheter att utöka produktionen och introducera nya typer av grödor på höga breddgrader? Ämnet är särskilt relevant på Island, en ö som är väldigt beroende av importerad mat.

Det isländska jordbruket kan för närvarande leverera cirka 43 % av grönsakerna och 1 % av de spannmål som konsumeras lokalt. Men det kan bli möjligt att odla tidigare ofattbara grödor på höga breddgrader. Vad betyder det här för Island och hela den arktiska regionen?

Michael Lyngkjær, Plant Senior Scientist vid Nordic Genetic Resource Center (NordGen), kommer att hålla ett tal om NordGens projekt som är inriktade på att främja hållbarhet och klimattålighet inom jordbruket.

Panel:
– Daði Már Kristófersson, professor i nationalekonomi och dekanus vid Socialhögskolan vid HI
– Michael Lyngkjær, Plant Senior Scientist på NordGen
– Hrönn Ólína Jörundsdóttir, generaldirektör vid den isländska livsmedels- och veterinärmyndigheten
– Nicholas Ian Robinson, ekologisk lantbrukare och doktorand i geografi

Guðrún Sóley Gestsdóttir kommer att moderera diskussionerna.

16 september
14.00 – 14.40
Nordiska klimatåtgärder: Gör vi det här tillsammans?

Det här seminariet kommer att hållas på engelska och är en del av programmet för Folkets möte. Seminariet kommer också att livestreamas här: https://vimeo.com/event/2420283

De nordiska länderna har den gemensamma ambitionen att bli den mest hållbara regionen i världen år 2030. Mycket har uppnåtts, men vägen mot en grön omställning är fortfarande kantad av stora utmaningar.

För närvarande har de nordiska länderna olika klimatstrategier och klimatmål. Medan Norge och Island siktar på en minskning av utsläppen med 55 % (jämfört med 1990) till 2030, avser Danmark att minska utsläppen med 70 %. Däremot visade en studie från 2021 att de yngre generationerna vill ha ett utökat nordiskt samarbete kring klimat- och miljöfrågor.

Skulle en gemensam nordisk klimatpolitik göra målet om ett hållbart Norden mer uppnåeligt? Hur säkerställer vi att barns och ungdomars perspektiv, som kommer att bära bördan av klimatförändringarna, återspeglas i beslutsfattandet?

Keynote: Bryndís Haraldsdóttir, ordförande för den isländska delegationen till Nordiska rådet

Panel:
– Tinna Hallgrímsdóttir, ordförande för isländska ungdomsmiljöaktivisterna
– Eva Dögg Davíðsdóttir, Nordiska Ungdomsrådet
– Hugi Ólafsson, chef för avdelningen för policysamordning och internationella frågor vid Miljö-, energi- och klimatdepartementet
– Bryndís Haraldsdóttir, ordförande för den isländska delegationen till Nordiska rådet

Gunnar Dofri Ólafsson kommer att moderera diskussionen.

16 september
16.00  – 16.40
Maträttvisa och demokrati: ett afro-futuristiskt perspektiv

Observera att seminariet kommer att hållas i föreläsningssalen i Gróska. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Vad är maträttvisa och varför är det viktigt för demokratin? Under Folkets möte, den isländska demokratifestivalen, kommer Njathi Kabui, även känd som Chef Kabui, att föreläsa i ämnet.

Seminariet modereras av Guðrún Sóley Gestsdóttir, kulturjournalist, författare och matentusiast.

17 september
13.00 – 13.40
Spirer til fremtiden: Hvordan og hvad skal vi dyrke i et klima i forandring?

Det här seminariet kommer att hållas på isländska och är en del av programmet för Folkets möte. Seminariet kommer också att livestreamas här: https://vimeo.com/event/2420289

COVID-19-pandemien og krigen i Ukraine har afsløret svagheder i de nordiske fødevaresystemer. Endnu vigtigere er det dog, at den forestående klimakrise medfører store udfordringer for fødevaresikkerheden.

Et afgørende aspekt i overgangen til mere bæredygtige og resiliente fødevaresystemer er øget forbrug og produktion af lokalt dyrkede grøntsager og andre afgrøder. Klimakrisen indebærer dog både udfordringer og nye muligheder for landbruget.

Hvordan tilpasser vi dyrkningen til et stadig varmere klima, og er der mulighed for at udvide produktionen og begynde at dyrke nye typer afgrøder på de nordiske breddegrader? Emnet er særligt relevant i Island, som er dybt afhængige af importerede fødevarer.

Islands landbrug kan i dag producere cirka 43 % af de grøntsager og 1 % af det korn, der konsumeres lokalt. Men måske vil man komme til at kunne dyrke afgrøder, som tidligere har været utænkelige så højt mod nord. Hvad betyder det for Island og den arktiske region?

Hovedtaler:
Michael Lyngkjær, Plant Senior Scientist på Nordic Genetic Resource Center (NordGen), leverer en keynote om NordGens projekter, som har fokus på at fremme bæredygtighed og klimaresiliens i landbruget.

17 september
14.00 – 14.40
Klimaskurken bliver grøn: Byggebranchens rolle

Nedbryd barriererne for opførelsen af fremtidens bæredygtige og klimavenlige bygninger.

Udfordringerne i byggebranchen er indlysende: Vores bygningsmasse står for 40 % af den globale kulstofudledning. I den globale omstilling til netto-nul skal byggebranchen præstere en markant reduktion af kulstofudledningen fra nybyggeri, infrastruktur og eksisterende bygninger, samtidig med at branchen forventes at vokse med 42 % frem mod 2030, hvilket primært skyldes efterspørgslen efter nye boliger. Den gode nyhed er, at der kan gøres noget ved det, og at vi allerede kender mange af løsningerne!

Vi ser nærmere på, hvordan vi kan komme i gang med at forvandle ord, viden og tekniske løsninger til handling. Med inspiration fra et transformationspanel drøfter vi barriererne i den nordiske region og ikke mindst de løftestænger, der kan bidrage til en kulturel forandring og fungere som drivkraft i retning af en bæredygtig og cirkulær byggebranche, som skal være med til at skabe fremtidens kulstofneutrale velfærdssamfund.

Eventen arrangeres af SUSTAINORDIC – Sustainable Construction Materials and Architecture, som er en del af Nordisk Ministerråds initiativ Nordic Sustainable Construction.