Baltisk barnkulturfestival: Kollageutställning!


Baltisk barnkulturfestival i Nordens hus: Litauisk kollageutställning av studenter från Hólabrekkuskóli!

Nordens hus firar barnkultur på ett kreativt sätt och i år lyfter vi fram baltisk kultur speciellt. Barn i åldern 6-10 år från Hólabrekkuskóli, Nordens hus vänskola, är bjudna på klippverkstad inspirerad av byggnader från Vilnius i Litauen. Litauiska konstnären Jurgita Motiejunaite berättar för barnen om byggnadernas historia och visar fotagrafier av olika byggnader, hus och slott. Jurgita kommer vägleda barnen i att skapa sitt eget kollageverk. De konstverk som resulteras från verkstaden kommer hängas upp på en vägg i Nordens hus entré och denna utställning kommer att finnas på plats fram till slutet av barnkulturfestivalen, den 14.juni.