Sørine Steenholdt

Forfatteraften

Sørine Steenholdt är född 1986 och kommer från Paamiut på södra Grönland. Där växte hon upp i vad hon själv betecknat som ett dysfunktionellt hem med missbruk och vanvård. Efter gymnasiet flyttade hon till huvudstaden Nuuk, där hon började studera språk, litteratur och mediekunskap på universitetet. För sin novell Du skal adlyde din mor, på temat moderskap och psykiskt våld, fick hon pris i en novelltävling och den var en av de noveller som sedan valdes ut till antologin Ung i Grønland – ung i verden, som utkom 2012.

Sørine Steenholdt skriver på sitt modersmål, grönländska. Hennes debut i bokform, novell- och diktsamlingen Zombiet Nunaat (Zombieland), utkom 2015. Den behandlar teman som våldtäkt, självmord, haschmissbruk, misshandel och övergrepp. Boken nominerades till Nordiska rådets litteraturpris år 2016 och finns översatt till danska och isländska.

Moderator är Heiðrún Ólafsdótter som översatt Sørine Steenholdts bok Zombieland till isländska. Intervjuspråket är danska.