Lars Mytting

Forfatteraften

LARS MYTTING (f. 1968) är en norsk författare och journalist. För några år sedan gjorde han stor succé med boken Hel ved, där han går djupt in på begreppen ved och eld. Boken är späckad med fakta om inköp av ved, hur man staplar och torkar ved, samt eldning, men innehåller också kapitel om skogsskötsel, miljöaspekter, motorsåghistoria och olika sorters eldstäder.

Sitt stora internationella genombrott fick Lars Mytting med romanen Svøm med dem som drukner från 2014, en bred släktkrönika med klassiska ingredienser som kärlek, krig och identitet. Den handlar om en föräldralös bondpojke som ger sig ut i världen för att leta efter sina rötter, en historia nära sammanflätad med de stora tragedierna i Europa under 1900-talet. Romanen belönades med Bokhandlerprisen år 2014 och har översatts till ett flertal språk. Tidigare i år kom den isländska översättningen av romanen.

Moderator är Silje Beite Løken, översättare och kulturråd vid Norges ambassad i Reykjavik. Intervjuspråket är norska.