Vil du lære mere om Norden?

Nordens hus i Reykjavík fungerer som et nordisk kulturcenter og er én af flere institutioner for kultursamarbejde mellem de nordiske og baltiske lande.

Derfor tilbyder Nordens Hus vejledning i de nordiske støtteordninger udbudt af Nordisk kulturkontakt, som har til formål at fremme kulturudveksling i Norden.

Læs mere om de forskellige støtteordninger og nordiske kulturfonde på vores hjemmeside her. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om vejledningsmuligheder.

Du kan benytte nedenstående links, hvis du vil vide mere om f.eks. uddannelse, flytning til/mellem de nordiske lande, nordisk samarbejde eller andre fællesnordiske kulturinstitutioner.

Andre nordiske huse og institutter

Nordens Hus på Færøerne er det største kulturhus i Torshavn og tilbyder et flot program året rundt med hovedvægt på nordiske begivenheder.

http://www.nlh.fo/sk/

 

Nordens institut på Åland (NIPÅ) styrker det ålandske kulturliv, fremmer Ålands aktive deltagelse i det nordiske samarbejde og udvikler samarbejdet mellem Åland og de øvrige nordiske lande på det almenkulturelle område.

www.nipa.ax

 

Nordens institut i Nuuk, Grønland (NAPA) støtter og bidrager til at udvikle det grønlandske kulturliv med særlig vægt på børne- og ungdomskultur og formidler nordisk kultur i Grønland og grønlandsk almenkultur i det øvrige Norden.

www.napa.gl

Info Norden

Tænker du på at flytte til et andet nordisk land? Vil du studere og/eller arbejde i et andet nordisk land?

Info Norden er en Nordisk Ministerråds oplysningstjeneste med kontorer i alle de nordiske lande samt Færøerne og Åland. Informationskontorenes opgave er at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden. Dette gøres ved at informere om de gældende nordiske regler i forbindelse med flytning, pendling og andet.

Besøg Info Norden hjemmeside, hvor du kan finde flere praktiske oplysninger om de nordiske lande.

Info Norden har kontor i Island på adresse Óðinsgötu 7, 101 Reykjavik. Mere information om kontoret findes her.