Mýrin Bókmenntahátíð

Internationell barn- och ungdomslitteraturfestival i Reykjavik

Myrin.is

Om festivalen

Mýrin är en internationell barn-och ungdomslitteraturfestival som anordnas vartannat år i Nordens hus. Den 14-16 oktober 2021 hålls festivalen för tionde gången och på programmet står en mångfald av evenemang för barn och ungdomar och alla som är intresserade av barn- och ungdomslitteratur.

Festivalen bjuder in författare, illustratörer och forskare från Island, Norden och andra länder som presenterar sina verk i uppläsningar, workshoppar, seminarier, paneldiskussioner, intervjuer och utställningar. Tonvikten ligger på nordisk barn- och ungdomslitteratur och läsarglädje för barn i alla åldrar sätts i fokus.

Mýrin är ett samarbete mellan Nordens hus i Reykjavík, Reykjavíks Stadsbibliotek,

Författarförbundet RSI, Föreningen för barn- och ungdomsförfattare SÍUNG, IBBY Island och Islands Universitet, och erbjuder ett program för barn, ungdomar och familjer samt för lekmän, akademiker, bibliotekarier, lärare och andra professionella inom barnlitteraturen.

Läs mer om festivalen, programmet och årets gäster på www.myrin.is och www.facebook.com/myrinbarnabokmenntahatid