Verdien av kultur i Norden i kriseperioder: – nordisk kultursamarbeid i fortid, nåtid og fremtid


17:00-18:15

Hvilken rolle har kultur spilt i det nordiske samarbeidet i de 50 år siden Nordisk ministerråd ble stiftet? Hvordan har koronapandemien påvirket det nordiske kulturlivet? Hvilken rolle vil kultur spille fremover i det nordiske samarbeidet? Disse spørsmålene vil politikere, innbyggere og representanter fra kulturlivet diskutere nærmere.

Kultursamarbeidet er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet, og spiller en viktig rolle i arbeidet med visjonen om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region. Derfor inviterer Nordens hus i Reykjavik og Foreningen Norden på Island til debatt om verdien av nordisk kultur og kultursamarbeid i fortid, nåtid og fremtid.

Program

 • Perspektiv: Nordiske kulturinstitusjoner – Sabina Westerholm, direktør for Nordens hus i Reykjavik
 • Perspektiv: Politisk samarbeid – Sigurður Ingi Jóhannsson, nordisk samarbeidsminister for Island
 • Perspektiv: Det nordiske sivilsamfunnet – Hrannar Arnarsson, formann for Foreningen Norden på Island
 • Perspektiv: Det finske formannskapet i Nordisk ministerråd – Ann-Sofie Stude, Finlands ambassadør til Island

Debatt

Panelet vil:

 • Gi et historisk tilbakeblikk på verdien av det nordiske kultursamarbeidet.
 • Reflektere over hvordan koronapandemien har påvirket kulturlivet og samarbeidet i sektoren mellom de nordiske land.
 • Diskutere hvilke temaer og hvilken rolle kultur vil spille i det nordiske samarbeidet i fremtiden.

Paneldeltakere:

 • Gísli Örn Garðarsson, skuespiller og regissør
 • Tue West, musiker
 • Björn Rafnar Ólafsson, elev i Nordatlantisk gymnasiumklasse (NGK)
 • Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Nordisk råds presidium og styremedlem i Nordisk kulturfond
 • Sabina Westerholm, direktør for Nordens hus i Reykjavik

Avsluttende refleksjoner på debatten: Aldís Mjöll Geirsdóttir, president for Ungdommens Nordiske Råd (UNR).

Moderator: Sif Gunnarsdóttir, nestleder i Foreningen Norden på Island.

Til slutt vil koret Söngsveitin Fílharmónía synge to nordiske sanger.

Arrangementet foregår på skandinaviske språk.

Arrangementet foregår via live-stream (se øverst på siden), men også for begrenset antall gjester i Nordens hus – fullt.