Åpent møte om samferdsel i nordiske byer


10-11

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. På mandag 3. desember kl. 10 kommer representanter fra Oslo og Reykjavik kommune til å diskutere miljøvennlige samferdselsløsninger under et åpent møte i Nordens hus.

Norges ambassade arrangerer møtet sammen med Reykjavik kommune. Kaffe, te og islandsk bakst blir servert fra kl. 9:30.

Møtet foregår på engelsk.

 

Program:

10:00 – Moderator Þorsteinn R. Hermannsson, transportsjef i miljø- og planleggingsavdelingen i Reykjavik kommune ønsker velkommen.

10:10 – Oslos erfaring med elektriske biler og offentlig transport

Peter N. Myhre sitter i Oslos bystyre. Han var ordfører i 1990-91 og byråd for miljø og samferdsel 2003–2009. Oslo og Norge generelt har opplevd en voldsom økning i elbilbruk. Hvordan har dette formet byen? Å reise kollektivt er blitt oslofolks foretrukne transportmiddel. Hvordan skjedde det?

10:30 – Samferdselsplan for et Reykjavik i vekst

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sitter i Reykjaviks bystyre og er leder for samferdsel og planlegging. Hun skal snakke om samferdselens fortid og framtid i en by i vekst – ferdsel på sykler, biler, gangstier og den kommende bybanen.

10:40 Spørsmål og svar

Alle er velkomne!