SAGOSTUND PÅ SÖNDAGAR: Svenska


11:30 - 12:00
Børnebibliotek
Gratis adgang

Välkommen till en sagostund på svenska för hela familjen i Nordens hus barnbibliotek. Efter läsningen bjuds familjer att uppleva utställningen Under polarisen, där det även finns material för att pyssla och rita tillsammans. Uppgifterna bygger på böckens bilder och er oberoende av språk.

Tillgänglighet: Barnbiblioteket är tillgängligt för rullstol genom utställningsutrymmet Hvelfing. Det är nödvändigt att kontakta en anställd på biblioteket och få instruktioner där. Toaletter med enkel åtkomst finns och alla toaletter i byggnaden är könsneutrala.