Patricia, Clemens Mill

Norskklubb


13:00

Velkommen til Norskklubben.

Dette er en gratis klubb for barn i alderen ca 9-13 år som forstår norsk (det er fint hvis de også kan snakke og skrive litt norsk, men hvis de ikke kan det så får de den hjelpen de trenger). Vi treffes en gang i måneden på Nordens Hus og vi skal snakke sammen, spille spill, gjøre oppgaver, leke og lese på norsk. Dette er et prøveprosjekt så de barna som kommer vil ha god anledning til å komme med idéer til hva vi kan gjøre.

Alle er hjertelig velkomne.