Norsk historie time


13:00

Velkommen til den norske barnegruppa!

En lørdag i måneden treffes vi i Barnahellir på Nordens hus der vi skal synge, lese og leke sammen på norsk.

Alle barn som skjønner norsk er velkomne.

Matja Steen er leder.