Symposium – Operudagar


10-15

I tråd med Operudagar, holdes festivalens første symposium ved The Nordic House, 29. og 30. oktober, Kl. 10:00-15:00.

Festivalen er et knutepunkt for nordisk opera. Her har du har mulighet til å se et bredt spekter av  forestillinger der du finner et utvalg for alle aldere.

Symposiet er et møtepunkt for nordiske kompanier og kunstnere, for å diskutere samtidens og fremtidens nordisk opera scene.

Dagene vil bestå av presentasjoner fra de ulike kompaniene samt panel diskusjoner.

Deltakelse er gratis. Velkommen!

Operudagar hjemmesside