Islandske Arktiske Samtaler II – Island, en integrert del av Arktis: ± 50 år


13.00-14.30


Islandske Arktiske Samtaler

Senter for Arktiske Studier ved Universitetet på Island, Islandsk Arktisk Samarbeidsnettverk og Vestnordisk Råd i samarbeid med Nordens Hus, Islands formannskap for det Arktiske Råd, og the Arctic Circle har oganisert en serie med online diskusjoner som vil finne sted høsten 2020. Disse vil ha fokus på viktige arktiske problemstillinger satt fokus på av Islands formannskap for det Arktiske Råd. De Islandske Arktiske Samtalene bygger på arbeidet og erfaringene til Islandske organisasjoner og institusjoner angående problemer som har å gjøre med samfunn, samarbeid, helse, og energi i Arktis. Bli med oss i diskusjonen!

Island, en integrert del av Arktis: ±50 år

Den andre diskusjonen i Islandske Arktiske Samtaler, Island, en integrert del av Arktis: ±50 år, i samarbeid med Rannís, vil finne sted 5. november fra 13:00 – 14.30 GMT. Sted: online. NB: Eventet finner sted på engelsk. Du kan følge diskusjonen ved å se på livestreamen på toppen av denne siden, ved å se på livestreamen på vårt Facebook-arrangement, eller så kan du også registrere deg som en deltaker i Zoom webinaret ved å følge denne linken.  

Som en øy i nord-Atlanteren, mellom kaldt tempererte og Arktiske klimasoner, kan Island på mange måter bli betraktet som en kanari i kullgruven for effektene av klimaforandringer. Formålet med denne diskusjonen er å bringe bevissthet til de mangfoldige samfunnene innenfor Polarsirkelen angående de omfattende innvirkningene klimaforandringer har hatt på Island i løpet av de siste 50 årene, og for å se på hvilke forandringer vi forventer å se i løpet av de neste 5 årene. 

Diskusjonen vil finne sted i form av seks korte foredrag som vil belyse forskjellige effekter av klimaforandringer på Island, etterfulgt av en oversikt over Arktisk forskning på Island.

Klimaet – Tidligere klimaforandringer på Island og utsikter for det neste århundre.
Dr. Halldór Björnsson 

Kryosfæren Massebalanse av Islandske isbreer i det 20. og 21. århundre.
Prof. Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir. 

Havet Store endringer og marine økosystemer rundt Island.
– Dr. Hrönn Egilsdóttir. 

JordenJordbaserte økosystemer på Island, nylig fortid, nåtiden, og prediksjoner for den nære fremtiden.
 Dr. Starri Heiðmarsson.

Ferskvann – Islandsk ferskvannsmangfold i tid og sted.
 
Prof. Bjarni Kr. Kristófersson. 

Menneskene Refleksjoner om islendere og arktisk forskning i Antropocen.
Dr. Catherine Chambers og Dr. Níels Einarsson. 

Rannís – oversikt over Arktisk forskning på Island, inkl. internasjonalt samarbeid og finansmuligheter for forskere med fokus på Arktis.
– Egill Níelsson, Senior Advisor The Icelandic Centre for Research.

Moderatorer: Dr. Anna H. Ólafsdóttir and Dr. Jón S. Ólafsson