Från A till Ö med Mumin


Børnebibliotek
Gratis adgang

Den interaktiva utställningen är en introduktion till alfabetet och tillika en rundvandring i den magiska Mumindalen. Tillsammans kan barn och vuxna bekanta sig med figurer och historier från Mumindalen samt diskutera känslor såsom besvikelse, sorg och äventyrslust. Utställningen är ett samarbete med Moomin Characters.