Er det muligt at opnå enighed om de næste skridt i forfatningsspørgsmålet?


12:00

Er det muligt at opnå enighed om de næste skridt i forfatningsspørgsmålet?

Frokostmøde med Dr. Lawrence Lessig i Nordens Hus den 16. september kl. 12.

Mødet er på engelsk, alle er velkomne!

Livestream


Oppositionen byder velkommen til et fælles møde med Dr. Lawrence Lessig for at drøfte forfatningsspørgsmålet.

Den amerikanske jurist, filosof og aktivist Dr. Lawrence Lessig, er administrerende direktør for Edmond J. Safra Center for Ethichs ved Harvard universitetet i USA og professor i jura sammesteds. Dr. Lessigs forelæsning vil omhandle det islandske forfatningsforløb som mange betragter som enestående på verdensplan.

Afslutningsvis vil der afholdes plenumdiskussion om emnet med deltagelse af Katrín Jakobsdóttir, Valgerður Bjarnadóttir, Birgitta Jónsdóttir, Theodóra Sigurlaug Þorsteinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir dekan i juridisk fakultet i Reykjaviks Universitet og Jón Ólafsson professor i filosofi ved Islands Universitet samt Dr. Lessig.

Plenumdiskussionen styres af højesteretssagfører Katrín Oddsdóttir.

Forelæsningen og plenumdiskussionen vil foregå på engelsk.