Nordens Hus søger praktikanter

Som praktikant i Nordens Hus är du en del av ett dynamiskt team , som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens Hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på nordisk konst och kultur samt samhälls- och miljöfrågor.

Som praktikant i Nordens Hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

För hösten 2020 söker vi tre praktikanter inom tre separata program:

Praktikant med inriktning på litteratur
Nordens Hus är sekretariatet för Nordiska rådets litteraturpriser och allt arbete med koordinering och profilering av dem utgår härifrån. Dessutom är Nordens Hus målsättning att vara en betydelsefull litterär arena med diverse events, både för barn och vuxna. Därför söker vi en praktikant med goda litterära kompetenser. Förväntad utbildning: magisterstudier inom litteraturvetenskap eller litteraturförmedling.

Praktikant med inriktning på samhälleliga ämnen
Vi söker en praktikant som kan medverka i det samhällsinriktade arbetet vid Nordens Hus, dvs i första hand projektet Norden i Fokus. Hösten 2020 den största insatsen att vara planering och verkställande av kringprogrammet för Nordiska rådets session som tar plats i Reykjavik i slutet av oktober. Förväntad utbildning: magisterstudier inom samhälleliga ämnen.

Praktikant med inriktning på kommunikation och marknadsföring
Vi söker en praktikant för att arbeta inom vårt kommunikation- och marknadsföringsteam. Nordens Hus har en bred och varierad verksamhet och att kommunicera den utåt är en stor del av vårt arbete. Förväntad utbildning: magisterstudier i kommunikation eller marknadsföring.

Vi förutsätter att våra praktikanter har goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att de har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte.

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har Erasmus-finansiering för den. Praktikperioden ska vara minimi 5 månader.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden på deltid studera på distans. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden. Genom programmet Nordiskt praktikantforum kommer praktikanterna att få lära känna övriga nordiska praktikanter samt ta del av arbetet vid de nordiska ambassaderna och lokala administrativa och kulturella instanser.

Ansökningar för praktik hösten 2020, CV och examensbevis ska sändas till info@nordichouse.is senast den 15.4.2020.

Redogör i din ansökan för hur dina studier och din arbetserfarenhet svarar mot våra behov.

Om du har frågor får du gärna kontakta HR-chef Þórunn Stefánsdóttir, thorunnst@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is