Nordens Hus i Reykjavík söker praktikanter

Som praktikant i Nordens hus är du en del av ett dynamiskt team, som arbetar med kulturutbyte mellan Island, Norden och de baltiska länderna i form av samarbetsprojekt med kulturinstitutioner, konstnärer och forskare i hela regionen. Nordens hus har en bred verksamhet och arrangerar kontinuerligt utställningar, evenemang, konferenser och festivaler med inriktning på nordisk konst, kultur och litteratur samt samhälls- och miljöfrågor.

Som praktikant i Nordens hus får du en bred erfarenhet av projektplanering, -utveckling och genomförande. Du har ett brett ansvar och möjlighet att med din input och dina initiativ vara med om att utveckla organisationen. Därtill har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt eget område och införskaffa värdefull professionell erfarenhet och goda kontaktnät inför framtiden.

 

För våren 2021 söker vi tre praktikanter inom tre separata program:

  • Praktikant vid sekretariaten för Nordiska rådets litteratur- och miljöpriser

Nordens hus är sekretariat för Nordiska rådets två litteraturpriser och Nordiska rådets miljöpris. Praktikanten kommer huvudsakligen att arbeta med förmedling, utveckling och promovering av litteraturprisen och projektet Lyftet som fokuserar på barn- och ungdomslitteratur. Därför söker vi en praktikant med goda litterära kompetenser och god förståelse av de skandinaviska språken. Förväntad utbildning: magisterstudier inom litteraturvetenskap eller litteraturförmedling.

  • Praktikant med inriktning på kommunikation och samhälleliga ämnen

Vi söker en praktikant för att arbeta inom vårt kommunikationsteam och medverka i det samhällsinriktade arbetet i Nordens hus genom kommunikationsprojektet Norden i Fokus. Nordens Hus har en bred och varierad verksamhet och att strategiskt kommunicera den utåt är en central del av vårt arbete. Vi söker en praktikant med stort intresse för och erfarenhet av kommunikation i digitala medier och därutöver intresse för nordisk politik och nordiskt samhälle. Förväntad utbildning: magisterstudier i kommunikation eller statskunskap.

  • Praktikant med inriktning på konst- och kulturproduktion

Nordens hus har ett brett konstnärligt program i form av egna produktioner och samarbeten med utomstående partner. Vi söker en praktikant som kan medverka i planering och produktion av aktuella utställningar, festivaler, konserter m.m. Vi önskar att praktikanten har erfarenhet av konst- och kulturproduktion och god insyn i det nordiska konst- och kulturfältet. Erfarenhet av konst- och kulturförmedling är ett plus. Förväntad utbildning: magisterstudier i konst- och kulturämnen, curating eller kulturproduktion.

Vi förutsätter att våra praktikanter har goda kunskaper i tal och skrift i engelska samt i svenska, danska eller norska. Likaså är god organisatorisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt ett krav. Vi önskar att de har ett stort intresse för och gärna god kännedom om nordisk konst och kultur och internationellt kulturutbyte.

Praktiken är oavlönad, men vi önskar att du har Erasmus-finansiering för den. Praktikperioden ska vara minimi 5 månader.

Vi tar gärna hänsyn till individuella studiekrav och det är möjligt att under praktikperioden studera på distans på deltid. Praktikanten svarar själv för att hitta bostad, men vi förmedlar gärna kontakter till möjliga boenden. Genom programmet Nordiskt praktikantforum kommer praktikanterna att få lära känna övriga nordiska praktikanter samt ta del av arbetet vid de nordiska ambassaderna och lokala administrativa och kulturella organ.

Ansökningar för praktik våren 2021, CV och examensbevis ska sändas till sabina@nordichouse.is senast den 10.11.2020.

Redogör i din ansökan för hur dina studier och din arbetserfarenhet svarar mot våra behov.

Om du har frågor får du gärna kontakta
HR-chef Þórunn Stefánsdóttir, thorunnst@nordichouse.is eller direktör Sabina Westerholm, sabina@nordichouse.is.