Nordisk litteratur i fokus på Bokmässan i Göteborg 2021

Bokmässan släpper programmet till årets mässa i dag, 24. augusti. Där står nordisk litteratur i fokus som ett av mässans tre stora teman. Nordens hus i Reykjavik, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, har kurerat ett program med spännande möten mellan nordiska författare till årets mässa. Bokmässan i Göteborg är en av årets viktigaste litteraturhändelser, och […]

Framtid?

Idag äger det årliga mötet kring utrikespolitik i Island rum i Nordens hus. Seminariet är ett samarbete med internationella institutet vid Islands universitet och Islands utrikesministerium och dess titel är ”Internationellt samarbete vid ett vägskäl: vart är Island på väg?” Detta är en relevant fråga och det är helt klart att det internationella samarbetet verkligen […]

Kynjaþing

Velkommen til Kynjaþing, en feministisk forsamling, som afholdes d. 2 november 2019 i Nordens Hus. Kynjaþing er et demokratisk og feministisk forum for offenligheden. Programmet for dagen er organiseret af NGOer og græsrodsorganisationer, hvor ideen er at forbedre dialogen mellem os der gðr ind for lige stilling i verden. Dette giver offentligheden muligheden for, at […]

Send this to a friend