Vil du arbejde nordisk?

Vil du arbejde nordisk?
Har du en ide om et projekt med nordisk vinkel?
Nordens Hus tilbyder rådgivning om de nordiske fonde og vejleder i hvilke støtteordninger, der passer dit projekt bedst. Kulturfondene giver generelt støtte til projekter hvor mindst tre nordiske lande deltager f.eks. Island, Danmark og Grønland. Det er også muligt at søge om netværksstøtte, rejsestøtte og udviklingsstøtte til projekter. Tøv endelig ikke med at tage kontakt!
For mere information om nordisk samarbejde henviser vi til:www.norden.org

Nordiske kulturfonde

Vi vejleder folk som søger støtte til Kultur Kontakt Nord og Nordisk Kulturfond.

Nordisk Kulturfond – www.nordiskkulturfond.org
Nordisk kulturkontakt – www.nordiskkulturkontakt.org

Nordiske huse og institutioner

Nordiske huse:
Nordens Hus på Færøerne er det største kulturhus i Torshavn og tilbyder et flot program året rundt med hovedvægt på nordiske begivenheder.
www.nordurlandahusid.fo

Nordiske institutter:

Nordens institut på Åland

Instituttets opgave er at styrke det ålandske kulturliv, fremme Ålands aktive deltagelse i det nordiske samarbejde og udvikle samarbejdet mellem Åland og de øvrige nordiske lande på det almenkulturelle område.
www.nipa.ax

Nordens institut i Nuuk, Grønland NAPA

NAPA støtter og bidrager til at udvikle det grønlandske kulturliv med særlig vægt på børne- og ungdomskultur og formidler nordisk kultur i Grønland og grønlandsk almenkultur i det øvrige Norden
www.napa.gl

Hallo Norden!

Tænker du på at flytte til et andet land i Norden?
Hallo Norden er Nordisk Ministerråds oplysningstjeneste med kontorer i alle de nordiske lande samt Færøerne og Åland. Informationskontorenes opgave er at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden. Dette gøres ved at informere om de gældende nordiske regler i forbindelse med flytning, pendling og andet På Nordisk Ministerråds hjemmeside www.norden.org , findes flere oplysninger om Hallo Norden: http://www.norden.org/da/norden-for-dig

Nordiske Netværk

Nordiske Netværk er Nordens netværksportal. Registrer dig, få overblik over nordiske aktører og find nye samarbejdspartnere i hele norden.

Hjemmeside: http://nordiskenet.org/da/