Nordisk Råds Miljøpris

Nordens hus er sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris

Nordens Hus i Reykjavik har været sekretariat for Nordisk Råds Miljøpris siden januar 2016. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af prisen og operer i tæt samarbejde med den nordiske bedømmelseskomite, samt Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds kontor i Købenahavn.

For yderligere information, kontakt Kristín Ingvarsdóttir, kristini@nordichouse.is.

Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2018

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er initiativer som beskytter livet i havet. Alle kan være med til at foreslå kandidater. Vinderen offentliggøres i Oslo den 30. oktober 2018 i forbindelse med Nordisk Råds session.

Kriterier for nominerede

Miljøprisen tildeles en nordisk erhvervsvirksomhed, organisation eller person, som på forbilledlig vis har formået at integrere hensynet til miljø i sin virksomhed eller i sit virke eller på anden måde har udøvet en ekstraordinær indsats for miljøet. Den eller det, som prisbelønnes, skal have et nordisk perspektiv og virke i Norden og/eller i relation til parter udenfor Norden.

Årets tema og dit forslag

Med årets tema vil den nordiske bedømmelseskomité promovere initiativer som støtter FNs nye bæredygtige udviklingsmål for 2030, men ”livet i havet“ er netop udviklingsmål nr 14 på FNs agenda.

– Havet betyder meget for os i Norden. Det binder vores lande sammen. Og mange af vores vigtigste ressourcer kommer fra havet, ligesom vi har en stor søfartsindustri. Derfor ligger det i vores interesse at beskytte havet – det er også vores ansvar, siger Cilia Holmes Indahl, direktør for bærekraft i Aker BioMarine og formand for bedømmelseskommitéen.

– Norden er en foregangsregion for bæredygtige løsninger, og vi ser frem til at modtage normineringer af nordiske initiativer, som bidrager til at beskytte livet i havet – regionalt og globalt, siger Holmes Indahl.

Kender du en nordisk erhvervsvirksomhed, organisation eller person, som gør en indsats for at beskytte livet i havet? Så nominér din kandidat med max. en A4 sides begrundelse. Fristen for nominering af kandidater er mandag 14. maj 2018.

Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2017

RePack fra Finland har fået Nordisk Råds miljøpris 2017. Direktør Jonne Hellgren modtog prisen ved Nordisk Råds prisuddeling i Finlandiahuset i Helsingfors d. 1. november.

 

Bedømmelseskomitéens motivation:

E-handel vokser hurtigt i Norden og resten af verden, og man forventer at volumen vil fordobles i løbet af ganske få år. Denne udvikling har mange konsekvenser for miljøet, ikke mindst et massivt brug af engangsemballage. Mens bedømmelseskomiteen forholder sig kritisk overfor det generelt stigende forbrug, er man glad for at se, at virksomheden RePack fra Finland har løst en del af problemet ved at udvikle praktisk genbrugsemballage og retursystem til e-handel.

RePack er vinder af Nordisk Råds miljøpris 2017, fordi virksomheden med deres produkt gør miljø til en god forretning og på en lettilgængelig og innovativ måde, er med til at sætte fokus på genanvendelse, samt unødigt ressourceforbrug og affaldsproduktion. I samspil med forbrugerne er RePack med til at nedbringe mængden af affald. Deres transportpose er lavet af genanvendte plastikposer og kan genbruges mindst 20 gange. 75% af alle poser bliver afleveret tilbage via retursystemet. Det er et markedsdrevet initiativ, og vil kunne bredes ud til mange andre lande og brancher til fordel for miljøet.

Læs mere om RePack på Nordisk Råds miljøpris side

Læs mere om Nordisk Råds priser

Om Nordisk Råds Miljøpris

Nordisk Råds miljøpris blev indstiftet for at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Siden 1995 er prisen blevet uddelt hvert år sammen med de øvrige priser fra Nordisk Råd.

Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Prisvindere udpeges i tre trin

Modtagerne af miljøprisen udpeges i en proces, som består af tre trin:

  • Alle kan indsende forslag til kandidater
  • De nationale bedømmelseskomitéer nominerer deres kandidater (2 eller 1) til finalen
  • Bedømmelseskomitéen sammentræder og vælger en vinder

Bedømmelseskomiteen

Den nordisk bedømmelseskomité består af 13 personer: To fra hvert af de nordiske lande og én fra hvert af de selvstyrende områder; Færøerne, Grønland og Åland.

Prisbeløbet og prisuddeling

Miljøprisen er, ligesom priserne i litteratur, musik og film, på 350.000 danske kroner (cirka 47.000 euro) og administreres af Nordens Hus i Reykjavik.

Tidligere prismodtagere

  • 2016 Too Good To Go fra Danmark (digital innovation som støtter bæredygtig livsstil)
  • 2015 Energiselskabet SEV fra Færøerne (grøn elektrificering)
  • 2014 Reykjavik Kommune i Island (bredt og målbevidst miljøengagement)
  • 2013 Selina Juul fra Danmark (kampen mod madspild)

Se flere prismodtagere og nominerede

Mere om prisen

Om Nordisk Råds Miljøpris

Nyheder og pressemeddelelser

For yderligere information kontakt

Kristín Ingvarsdóttir
kristini@nordichouse.is
Tel: +354 551 7032